Algemeen

Algemene mededelingen/informatie

 • Deelnemers aan de Avondvierdaagse in Lelystad, wandelen op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen.
 • De inschrijfkosten bedragen € 5,00 per wandelaar.
 • Fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen, fietsenstallingen, te worden geplaatst. Het plaatsen van fietsen buiten de daarvoor bestemde plaatsen of tegen winkelpanden en dergelijk is niet toegestaan. Fietsen kunnen, indien deze daar wel worden geplaatst, worden verwijderd door de autoriteiten.
 • Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van Stichting Avondvierdaagse Lelystad, tijdens en op het evenement te flyeren of andere manieren van marketing toe te passen.
 • Door deel te nemen aan de avondvierdaagse, georganiseerd door het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Lelystad, onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de De Koninklijke Wandel Bond Nederland en aan de aanwijzingen van de algemene leiders, officials en politie-autoriteiten. De Koninklijke Wandel Bond Nederland is op 1 januari 2015 ontstaan door de fusie van de Nederlandse Wandsport Bond (NWB) en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL).
 • De VRIJWILLIGERS van de Stichting Avondvierdaagse Lelystad zijn te herkennen aan zwart/blauw gekleurde kleding.
 • De verkeersposten zijn herkenbaar aan een geel/oranje verkeershesje / jas met reflecterende stripings.
 • De start van de Avondvierdaagse wordt voor de groepen volgens het startnummer aangegeven. Wij verzoeken u te wachten met het starten totdat uw nummer en naam van de groep wordt afgeroepen. Voor een goed verloop van de start is dit absoluut noodzakelijk.
 • Voor informatie over verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij het bureau waar u de startbewijzen kunt halen.
 • Wij willen u vriendelijk verzoeken om tijdens de Avond-4-daagse geen alcohol te nuttigen.
 • Stichting Avondvierdaagse Lelystad heeft geen fotografen rond lopen.