Vertrek: Agorahof

We vertrekken langs de linkerzijde van het Agora Theater tot aan de Agorabaan. Steek de Agorabaan over.

Let op aanwijzingen verkeersregelaars!

Na het oversteken LA en direct RA het fietspad volgen tot het Horecapleintje. Bij de splitsing RA en daarna LA het fietspad blijven volgen. Bij de volgende splitsing rechts aanhouden en doorlopen richting de brug over de Houtribdreef. Over de brug het fietspad rechtdoor blijven volgen. Na 100 meter rechtsaf en de Gooise brug oversteken. Onderaan de Zuiderzeelaan oversteken en het fietspad volgen.

Let op aanwijzingen verkeersregelaars!

Verderop nogmaals de Zuiderzeelaan oversteken.

Let op aanwijzingen verkeersregelaars!

We lopen nu langs de Rode klif. De Waddenlaan oversteken, het fietspad volgen (met de bocht) naar links. Daarna direct RA de stoep op, langs de Waddenlaan. Het voetpad langs de Blauwe slenk blijven volgen. Na 50 meter (bij de verkeersdrempel) oversteken en het fietspad op. We lopen nu de Lauwersbrug over.

Overgestoken gaan we RA de brug naar beneden. Onderaan RA het voetpad op. Na 25 meter LA oversteken, het fietspad op. Aan het eind van het Klinknagelpad RA. Rechts aanhouden en na 25 meter oversteken het Spiepad op. Steek de Wartelstraat over en volg het fietspad. Bij de kruising links en direct weer rechts. Het fietspad volgen langs de sportvelden en de ijsbaan. We lopen de IJsbaanbrug over. Onderaan bij de kruising LA en steek de Runderweg over.

Let op aanwijzingen verkeersregelaars!

Bij de kruising RA het bruggetje over en volg het fietspad LA door het Oostrandpark. Loop de Oostrandbrug op en steek de Oostranddreef over richting de Voorhof. We lopen langs de school “De Regenboog”. Aan het eind van het fietspad LA richting Plantagebrug. Bij het buurthuis “Het Palet” RA. Volg het fietspad tot aan de Haf. Bij de Haf rechts en de eerste afslag weer links. Doorlopen tot de “Ontmoetingskerk”.

Start Feestelijke Intocht vanaf 19.30 uur

Rolstoelers opstellen op de uitrit naar de Kustendreef. We lopen RA de Kustendreef op en volgen deze tot aan de rotonde bij “De Kubus”. Op de rotonde de 2e afslag nemen, de Agorabaan op. De weg vervolgen en voor de stoplichten LA, de Agorahof op.

Einde Feestelijke Intocht.

Bedankt en tot volgend jaar!